GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


Zavarivanje

Sertifikati:

DIN EN ISO 3834-2 sertifikat firme za izvođenje zavarivačkih radova

DIN 18800-7 u toku je zamena sa EN 1090-2

PED 97/23/EC Evropska direktiva za posude pod pritiskom-sertifikat za izradu posuda pod pritiskom prema ovoj direktivi kao i za izradu i montažu cevovoda u skladu sa EN 13480-4

9 inženjera zavarivanja (EWE / IWE) kroz sopstveni trenažni centar za obuku zavarivanja postupcima

111 SMAW
121 SAW
131,135GMAW
136 FCAW
141 GTAW
311 OWF

sertifikuje, obučava i vodi 120 zavarivača

Samo na projektu Modenizacije RN Pančevo namontirano je više od 1700 tona cevovoda i zavareno više od 40 000 WDI (3200 m) spojeva isključivo postupkom zavarivanja u zaštiti argona (TIG).

Confirmation EN 1090 – GOSA MONTAZA.pdf

DIN 18800-7.pdf

DIN EN ISO 3834-2.pdf

PED 97-23-EC.pdf